Wat Is Het Eigenlijke Spring-bronbestandssysteem En Hoe Kan Dat Worden Opgelost?

Hier zijn andere gebruiksvriendelijke methoden die zouden moeten helpen bij het oplossen van dit probleem met het spring-referentieboekbestandssysteem.

< /p>Wat is uw computerprobleem? Los ze allemaal in een klik op met de beste Windows-reparatietool die er is.

Interface veersysteem Een bron wordt in het voorjaar als een uitstekende interface beschouwd om naar een externe bron te verwijzen. Spring biedt verschillende implementaties van de Resource-interface. De methode getResource() van de ResourceLoader kiest hoe de meeste van de, zou ik zeggen, de resource-implementatie moeten worden gebruikt. Dit wordt waarschijnlijk onthuld door het pad naar de hele bron.

In dit artikel zal ik aangeven hoe je met studiemateriaal voor de lente kunt werken met ResourceLoader.Begin

 • We geven een efficiënte introductie tot hulpbronnen.
 • Laten we vervolgens eens kijken naar deze Resource-interface en enkele belangrijke methoden.
 • Eindelijk gaan we verder met de implementatie.
 • Inleiding: in het voorjaar met bronnen werken via ResourceLoader

  Hoe laad ik een bronbestand in Spring?

  src/main/resources/ Idealiter een afbeeldingsbestand in deze begeleidingsmap src/main/resources/.Pad pad bron.bron lader.hulpmiddelen.

  Hoe bereik ik Bronnen voor de lente?

  2.1. Handmatig. Om toegang te krijgen tot een bron met behulp van het eigenlijke klassenpad, kunnen we eenvoudig ClassPathResource gebruiken: people Resource loadEmployeesWithClassPathResource() Bezoek mijn blog young ClassPathResource(“data/employees.dat”);2.2. @waarde gebruiken.2.3. ResourceLoader gebruiken.

  Vaak mijn eigen partner en ik moet externe bronnen gebruiken in de meeste Spring-applicaties.

  Voorbeelden van externe bronnen zijn onder meer tekstdownloads, XML-bestanden, geplaatste eigenschappen en grafische bestanden

  Wat is @resource in de lentelaars?

  Spring Boot-bron Bronnen zijn gegevens, typen zoals afbeeldingen, records en tekst, waarom een ​​programma toegang wil hebben, in feite waar alle programmaregels zich bevinden. Omdat Java. online cultuur. De URL is niet geschikt om allerlei low-level oplossingen van Spring org te ondersteunen.

  ze kunnen op verschillende plaatsen meer aanwezig zijn. Voorbeeld: bestandssysteemrichting, klassenpad, mogelijk URL.

  Normaal gesproken bevatten we het gebruik van andere API’s om bronnen van andere locaties te gebruiken.

  Om deze producttaken uit te voeren, biedt Spring de belangrijkste gebruikersinterfaces Resource en ResourceLoader. De benodigde interface Resource vertegenwoordigt externe bronnen. De interface ResourceLoader biedt methoden voor het vullen van varianten.

  Springbroninterface

  De bron is de CP in het voorjaar, wat een extra bron zou zijn. Spring biedt talloze implementaties van de Resource.

  interfaceDe

  De getresource() methode van elke ResourceLoader identificeert de implementatie en het gebruik van hun resource. Dit wordt meestal bepaald. Het is echt het pad naar de bron.

  Resource voor openbare urine-incontinentie breidt InputStreamSource uit  boolean bestaat();  booleaanse Open();  URL getURL() genereert een IOException;  track getFile() dekt IOException;  resource createRelative(String relativePath) genereert een handige IOException;  Het gebied getFilename();  Tekenreeks krijg beschrijving();

  Zoals eigenaren kunnen zien, breiden de meeste van deze specifieke Resource-interface de InputStreamSource-interface uit. Enkele van de belangrijke methoden voor gepersonaliseerde bronnen Lokaliseert:

  interface

 • getInputStream(): en opent even resource. Het retourneert InputStream om de bron te bekijken.
 • exist(): Retourneert een zeer booleaanse waarde die aangeeft of deze bron daadwerkelijk aanwezig is in een fysieke vorm.
 • isOpen(): Retourneert een werkelijke specifieke boolean die aangeeft of deze eigenschap een open stream-bewerking vertegenwoordigt. Welnu, als de InputStream maar één keer hoeft te worden bekeken en vervolgens wordt verknoeid, helpt dit om vocht van hulpbronnen te voorkomen. In de meeste gevallen is het niet goed om resources te implementeren met de feitelijke InputStreamResource.
 • uitzondering

 • getDescription(): retourneert de beschrijving voor mijn e-resource. De waarde kan heel goed worden gebruikt voor de bron van onze eigen fout bij het gebruik van de bron. De beschrijving is vaak de volledige bepaling van het bestand of de huidige URL van de bron.
 • Voorjaarsimplementaties voor resource-interface

 • URLResource: vertegenwoordigt een bio die is geladen vanaf een andere URL.
 • ClassPathResource: vertegenwoordigt een nieuwe bron met brede klassenpaden.
 • FileSystemResource: vertegenwoordigt uw webpagina die is geladen vanuit het tracksysteem.
 • ServletContextResource: Deze locatie is van toepassing die ServletContext-bronnen zal helpen. Dit verwijst naar de stromen in de hoofdmap van een overeenkomstige zoekmachinetoepassing. Staat voor
 • inputstreamresource: kennisstroombron.
 • ByteArrayResource: vertegenwoordigt de perfecte byte-arraybron.
 • Gebruik Spring’s ResourceLoader om de bron te krijgen

  Het heeft één showResourceDataUsingFilePath() methode die een getResource() techniek bevat om de daadwerkelijke tekst buiten het bestand te laden dat door focus wordt geleverd.

  Java.io.BufferedReader importeren;import java.io.IOException;java.io.InputStream importeren;import java.io.InputStreamReader;import org.springframework.context.ResourceLoaderAware;importeer org.springframework.core.io.Resource;andport org.springframework.core.io.ResourceLoader;import org.springframework.stereotype.Component;@Component("resourceLoaderService")De openbare klasse ResourceLoaderService maakt gebruik van ResourceLoaderAware. privébronlader; de algemene openbare ongeldige resourceLoader) setResourceLoader (ResourceLoader  this.resourceLoader = bronlader;  public void showResourceDataUsingFilePath() genereert IOException  Resource resource betekent resourceLoader.getResource("file:d:/test.txt");  In inspanningsstroom = bron. krijg feedbackstroom ();  Reader BufferedReader = verschillende BufferedReader (nieuwe InputStreamReader (in));  voor het geheel van (waar)   Lijnregel = reader.readLine();   if (string == null)    Pauze; Systeem.uit.println(string);   speler.close(); 

  Met behulp van de Spring Application Context krijgen mijn familie en ik het object ResourceLoaderService en hebben we te maken met het showResourceDataUsingFilePath() dat een bepaald object gebruikt.

  Misschien is het volgende een voorbeeld met betrekking tot het rechtstreeks afdrukken van de tekstinhoud van geladen bronnen naar de console.

  org.springframework.boot.SpringApplication importeren;importeer org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;import org.springframework.context.ApplicationContext;import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;importeer guru.springframework.resourceloaderdemo.service.ResourceLoaderService;@SpringBootApplicationopenbare educatieve bank ResourceloaderdemoApp @SuppressWarnings("Bron") vitale plain-ole void main(String[] args)  SpringApplication.run (ResourceloaderdemoApplication.class, argumenten);  ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext("guru.springframework.resourceloaderdemo.service");  Loader ResourceLoaderService (ResourceLoaderService) komt overeen met ctx.getBean("resourceLoaderService");  System.out.println("**bronlader met behulp van doelbestand**");  Proberen   loader.showResourceDataUsingFilePath();  populair (uitzondering e)   e.printStackTrace();   voor

  Externe bronnen laden

  We kunnen optioneel verschillende voorvoegsels specificeren om een ​​ander pad te creëren naar legio bronnen vanaf meerdere locaties.

 • Om een ​​goede bron uit uw eigen bestandsplan te laden, gebruiken we uw huidige prefix bestand.To
 • Op dezelfde manier laden we een bron omdat elk klassenpad het voorvoegsel klassenpad gebruikt.
 • We kunnen ook een URL specificeren als bron of pad.
 • Dit zijn alle manieren om fysieke bronnen te laden:
  Laad bron vanuit de hoofdmap van de toepassing.
  Gebruik deze specifieke manier om een ​​bestand te laden vanuit de gedeelde map van de toepassing.
  Resourcec voor leren = machine voor het laden van bronnen .getResource("file:data.txt");

  Resource laden vanaf klassenpad
  Gebruik dit om een ​​bestand positief te laden vanaf een exclusief klassenpad.
  De bronbron moet resourceLoader.getResource("classpath: data.txt" zijn );

  Repareer je computer nu met Reimage

  Is uw computer traag, crasht of geeft u het Blue Screen of Death? Vrees niet, hulp is hier! Met Reimage kunt u snel en eenvoudig veelvoorkomende Windows-fouten herstellen, uw bestanden beschermen tegen verlies of corruptie en uw pc optimaliseren voor maximale prestaties. Dus heb geen last meer van een trage, verouderde computer - download Reimage en krijg je leven terug!

 • Stap 1: Download en installeer Reimage
 • Stap 2: Start het programma en selecteer uw taal
 • Stap 3: Volg de instructies op het scherm om een ​​scan van uw computer op fouten te starten

 • Een bestandsschemabron laden
  Om een ​​bestand met een extern bestandssysteem in een prachtige toepassingsmap te plaatsen, gebruikt u het kort na patroon:
  Bronbron = resourceLoader.getResource ("bestand :c:/temp/filesystemdata.txt" );

  Biologische URL downloaden
  van Om een ​​geweldig bestand voor elke URL te downloaden, gebruikt u het volgende patroon:
  Bronbron komt overeen met resourceLoader.getResource("https://testsite.com/data. txt ");

  spring blog bestandssysteem

  Ten slotte laadt elk van de bovenstaande websites de inzending van de lesbron vanaf zijn locatie. U kunt kiezen voor de implementatie die past bij uw bedrijfsbehoeften.

  Overzicht

  spring resource register system

  In dit artikel hebben we gezocht naar verschillende manieren om bronnen te openen en te analyseren met Spring. We hebben gekeken naar de implementatievoorbeelden die beschikbaar zijn in de sectie Bronnen.

  Is uw computer traag? Los het op met Reimage, de enige software die een groot aantal Windows-gerelateerde problemen kan oplossen.

  Spring Resource File System
  스프링 리소스 파일 시스템
  Systeme De Fichiers De Ressources Spring
  File System Delle Risorse Primaverili
  Sistema De Archivos De Recursos De Primavera
  Spring Ressourcen Dateisystem
  Varens Resursfilsystem
  Wiosenny System Plikow Zasobow
  Fajlovaya Sistema Resursov Spring
  Sistema De Arquivos De Recursos De Primavera