Czym Właściwie Jest System Plików Zasobów Springa I Zalecenia, Jak Go Naprawić?

Oto kilka łatwych w użyciu metod, które powinny pomóc ulepszyć, a nawet usunąć problem z systemem plików zasobów wiosennych.

Jaki masz problem z komputerem? Rozwiąż je wszystkie jednym kliknięciem dzięki najlepszemu narzędziu do naprawy systemu Windows.

Sprężynowy interfejs narzędziowy Uważa się, że zasób jest interfejsem w Spring, który odwołuje się do zasobu zewnętrznego. Spring zawiera kilka implementacji graficznego interfejsu użytkownika Resource. Metoda getResource() modułu ResourceLoader decyduje o tym, jak wykorzystać większość implementacji zasobów. W większości przypadków zależy to od ścieżki do zasobu.

W tym artykule wyjaśnię, jak pracować z wieloma przewodnikami przy użyciu ResourceLoader.Begin

 • Podajemy krótkie wprowadzenie do zasobów.
 • Następnie rozważmy przyswojenie interfejsu Resource i niektórych związanych z jego ważnymi metodami.
 • Na koniec przechodzimy do implementacji.
 • Wprowadzenie: Praca z zasobami wiosną za pomocą ResourceLoader

  Jak normalnie ładuję plik zasobów w Springu?

  src/main/resources/ Idealnie plik obrazu znajdujący się w tym folderze src/main/resources/.Zasób ścieżki ścieżki.ładowarka zasobów.zasoby.

  Jak mogę to zrobić zdobyć zasoby wiosenne?

  2.1. Ręcznie. Aby uzyskać dostęp do zasobu za pomocą głównej ścieżki klas, możemy po prostu użyć ClassPathResource: public Resource loadEmployeesWithClassPathResource() Odwiedź mój nowy opis ClassPathResource(“data/employees.dat”);2.2. Używając @value.2.3. Korzystanie z modułu ResourceLoader.

  Często potrzebujemy z moim partnerem wstrzykiwania zasobów zewnętrznych do większości aplikacji Spring.

  Przykłady zasobów zewnętrznych obejmują pliki podręczników, pliki XML, opublikowane właściwości, a następnie pliki obrazów

  Co to jest @resource w wiosennym bucie?

  Zasoby dotyczące rozruchu wiosennego Zasoby to dane rekordów, takie jak obrazy, rekordy i wiadomości tekstowe, do których program chce mieć dostęp, niezależnie od tego, gdzie znajduje się cały kod oprogramowania. Ponieważ Java. świat online. Adres URL nie jest przydatny do obsługi wszelkiego rodzaju rozwiązań niskopoziomowych dostarczanych przez Spring org.

  mają możliwość obecności w różnych miejscach. Przykład: kierunek systemu plików, ścieżka klasy, prawdopodobnie adres URL.

  Zazwyczaj moja rodzina i ja musimy używać innych interfejsów API do ładowania zasobów z innych lokalizacji.

  Aby otrzymać te zadania, Spring udostępnia podstawowe interfejsy Resource i ResourceLoader. Główny interfejs Resource reprezentuje zasoby zewnętrzne. Interfejs ResourceLoader zapewnia metody buforowania wariantów.

  Interfejs zasobów wiosennych

  Zasób jest również CP na wiosnę i jest to dodatkowy zasób. Spring tworzy kilka implementacji interfejsu Resource.

  Metoda getresource() z każdego ResourceLoader definiuje implementację i użycie z zasobu. Jest to wielokrotnie określane. Jest to ścieżka do każdego z naszych zasobów.

  Zasób interfejsu publicznego rozszerza InputStreamSource  wartość logiczna istnieje();  wartość logiczna Open();  URL getURL() zgłasza wyjątek IOException;  plik getFile() obejmuje wyjątek IOException;  Resource createRelative(String relativePath) organizuje wyjątek IOException;  Limit getFilename();  Opis dostępu do ciągu znaków();

  Jak widać, większość ich interfejsu Resource rozszerza nietrzymanie moczu InputStreamSource. Niektóre z ważnych metod dotyczących moich zasobów Lokalizuje:

  interfejs

 • getInputStream(): i rozpakowuje każdy zasób. Zwraca InputStream, aby faktycznie zbadać zasób.
 • istnieje(): Zwraca prawidłową wartość logiczną wskazującą, czy zasób faktycznie istnieje w formie fizycznej.
 • isOpen(): Zwraca określoną wartość logiczną wskazującą, czy dany zasób porad reprezentuje niezawodność otwartego strumienia. Cóż, jeśli InputStream trzeba obejrzeć tylko raz i jeśli jest tak zamknięty, pomaga to uniknąć wycieków źródła zasilania. W większości przypadków niewłaściwe jest zaimplementowanie zasobów przy użyciu tego wyjątku InputStreamResource.
 • getDescription(): zwraca opis dotyczący zasobu e. Wartość nie jest używana dla źródła związanego z błędem podczas korzystania z dostawcy. Opis jest często pełną nazwą pliku lub zazwyczaj rzeczywistym adresem URL zasobu.
 • Implementacje wiosenne dla interfejsu zasobów

 • URLResource: reprezentuje odpowiedni zasób załadowany z innego adresu URL.
 • ClassPathResource: reprezentuje zasób z szerokimi ścieżkami klas.
 • FileSystemResource: reprezentuje stronę internetową załadowaną z dowolnego systemu plików.
 • ServletContextResource: Ta lokalizacja dotyczy zwracania do zasobów ServletContext. Odnosi się to do naszych własnych ścieżek w katalogu głównym związanych z odpowiednią wyszukiwarką. Reprezentuje
 • inputstreamresource: zasób strumienia wiedzy.
 • ByteArrayResource: reprezentuje znaczący zasób tablicy bajtów.
 • Użyj modułu ResourceLoader Springa, aby uzyskać zasób

  Ma pojedynczą metodę showResourceDataUsingFilePath(), która zawiera metodę getResource() do ładowania rzeczywistej treści tekstowej z pliku dostarczonego przez naprawdę focus.

  Importuj java.io.BufferedReader;import java.io.IOException;import java.io.InputStream;import java.io.InputStreamReader;importuj org.springframework.context.ResourceLoaderAware;importuj org.springframework.core.io.Resource;andport org.springframework.core.io.ResourceLoader;import org.springframework.stereotype.Component;@Component("resourceLoaderService")Publiczna klasa ResourceLoaderService implementuje ResourceLoaderAware. ładowarka prywatnych książek referencyjnych; public void resourceLoader) setResourceLoader(ResourceLoader  this.resourceLoader = rezerwowy program ładujący;  public void showResourceDataUsingFilePath() wykonuje IOException  Magazyn zasobów = resourceLoader.getResource("plik:d:/test.txt");  W strumieniu wejściowym = zasób. dostać się do strumienia();  Czytnik BufferedReader oznacza nowy BufferedReader (nowy InputStreamReader(in));  ponad (prawda)   Linia linia = reader.readLine();   if (ciąg == null)    Pauza; System.out.println(ciąg);   gracz.zamknij(); 

  Korzystając z kontekstu aplikacji Spring, moja rodzina ponadto otrzymuję obiekt ResourceLoaderService, a ponadto napotykam obiekt showResourceDataUsingFilePath(), który używa tego konkretnego obiektu.

  Być może poniższy przykład jest przykładem, który drukuje treść tekstową na załadowanych zasobach bezpośrednio do, powiedziałbym, konsoli.

  import org.springframework.boot.SpringApplication;import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;importuj org.springframework.context.ApplicationContext;import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;importuj guru.springframework.resourceloaderdemo.service.ResourceLoaderService;@WojnaWiosnainstytucja edukacji publicznej ResourceloaderdemoApp @SuppressWarnings("Zasób") musi static void main(String[] args)  SpringApplication.run(ResourceloaderdemoApplication.class, args);  ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext("guru.springframework.resourceloaderdemo.service");  Loader ResourceLoaderService (ResourceLoaderService) równa się ctx.getBean("resourceLoaderService");  System.out.println("**maszyna ładująca zasoby z plikiem docelowym**");  Próbować   loader.showResourceDataUsingFilePath();  podane do wiadomości publicznej (wyjątek e)   e.printStackTrace();   dla

  Jak załadować zasoby zewnętrzne

  Możemy opcjonalnie określić jedyne w swoim rodzaju prefiksy, aby utworzyć inną ścieżkę na rynku w celu załadowania zasobów z wielu lokalizacji.

 • Do wagi ciała zasobu z własnego systemu raportów używamy prawidłowego prefiksu plik.Do
 • Podobnie ładujemy zasób autora dla każdej ścieżki klasy, używamy dowolnego innego prefiksu classpath.
 • Możemy również określić pełny adres URL jako zasób lub być może ścieżkę.
 • Oto wszystkie sposoby ładowania zasobów zewnętrznych:
  Załaduj zasób z głównego folderu przyczyny aplikacji.
  Użyj tego, aby załadować plik przeniesiony przez folder udostępniony aplikacji.
  Zasoby do nauki = maszyna ładująca zasoby .getResource("file:data.txt");

  Załaduj zasób ze ścieżki klasy
  Użyj tego, aby załadować plik z własnej, określonej ścieżki klasy.
  Zasóbem zasobu jest prawie na pewno resourceLoader.getResource("ścieżka klasy: dane. txt");

  Napraw swój komputer teraz za pomocą Reimage

  Czy Twój komputer działa wolno, ulega awarii lub wyświetla niebieski ekran śmierci? Nie bój się, pomoc jest tutaj! Dzięki Reimage możesz szybko i łatwo naprawić typowe błędy systemu Windows, chronić swoje pliki przed utratą lub uszkodzeniem oraz zoptymalizować komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, przestarzałym komputerem — pobierz Reimage i odzyskaj swoje życie!

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 • Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 • Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu błędów

 • Załaduj zasób systemowy przesyłania
  Aby umieścić inicjację z zewnętrznego systemu plików natychmiast w folderze aplikacji, użyj wzorca skupiania się na:
  Zasób zasobu = resourceLoader.getResource (“plik :c:/temp/filesystemdata.txt” );

  Pobierz adres URL zasobu
  z Aby uzyskać plik dla dowolnego adresu URL, użyj następującego wzorca:
  Zasób zasobu implikuje resourceLoader.getResource("https://testsite.com/data.txt ") ;

  wiosenny pomocny system plików

  Na koniec, każdy z powyższych przykładów ładuje plik firmowy lekcji z jego lokalizacji. Możesz wybrać wdrożenie, które odpowiada indywidualnym potrzebom.

  Przegląd

  system plików Spring Advantage

  W tym artykule wydaje się, że mamy do czynienia z kilkoma sposobami uzyskiwania dostępu do zasobów z możliwością odczytu przy użyciu Spring. Zastanawialiśmy się nad dostępnymi przykładami implementacji w sekcji Zasoby.

  Czy Twój komputer działa wolno? Napraw to za pomocą Reimage, jedynego oprogramowania, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

  Spring Resource File System
  스프링 리소스 파일 시스템
  Systeme De Fichiers De Ressources Spring
  File System Delle Risorse Primaverili
  Sistema De Archivos De Recursos De Primavera
  Spring Ressourcen Dateisystem
  Varens Resursfilsystem
  Lente Resource Bestandssysteem
  Fajlovaya Sistema Resursov Spring
  Sistema De Arquivos De Recursos De Primavera