Jak Mam Naprawić Przeciąganie I Przerwać Instruktaż W Windows Forms?

Jaki masz problem z komputerem? Rozwiąż je wszystkie jednym kliknięciem dzięki najlepszemu narzędziu do naprawy systemu Windows.

Te poprawki są warte przeczytania, o ile potrzebujesz przewodnika krok po kroku, aby przeciągnąć i upuścić funkcjonalność w Windows Forms błędy.To naprawdę nazwało „ciągnięciem” koncepcji. Po przeniesieniu problemu w wybrane przez klienta miejsce możesz podnieść responsywny przycisk myszy, aby pomóc Ci „upuścić” obiekt w dodatkowe miejsce. Jeśli z pewnością korzystasz z jednego urządzenia z ekranem dotykowym, możesz poza tym wybrać element, po prostu przesuwając go palcem.

Aby faktycznie wykonywać operacje przeciągania i utraty w aplikacjach Windows, należy dotknąć wybranych zdarzeń, w tym DragEnter, DragLeave i Drag Events . Pracując z dostępnymi wskazówkami i argumentami zdarzeń wygenerowanymi tylko dla tych zdarzeń, możesz łatwo zapisać operacje przeciągania i upuszczania.

Wyodrębnij dane

Wszystkie operacje przeciągania zaczynają się od ujęcia. Ta metoda DoDragDrop implementuje prostotę zbierania danych podczas przeciągania.

W jednym z poniższych przykładów zdarzenie niestandardowe MouseDown ma na celu zainicjowanie operacji przeciągania, prawdopodobnie dlatego, że jest najbardziej intuicyjne (większość czynności przeciągania za pomocą kliknięcia myszą) . ). . Pamiętaj jednak, że każde zdarzenie będzie prawdopodobnie często używane do uruchomienia określonej operacji przeciągania.

Aby rozpocząć slajd

 1. W konkretnym zdarzeniu MouseDown, aby rozpocząć przeciąganie kontrolki, użyj zupełnie nowej metody dodragdrop, aby wskazać Określ pliki danych do przeciągania i upuszczania oraz każdy możliwy efekt. zobacz Dane oraz Rozwiązany efekt.

  instrukcja wykonywania nowej operacji przeciągania i upuszczania w formularzach systemu Windows

  Scenariusz po prawej pokazuje, jak narysować operację. Kontrolką umożliwiającą rozpoczęcie przeciągania jest wyjście Przycisk, przeciągane dane to zbiór, który ustawia właściwość Tekst powiązaną z większością kontrolek Przycisk, a możliwe efekty są kopiowane i przenoszone.

  instrukcja wykonywania tej operacji przeciągania i upuszczania w formularzach systemu Windows

  Private Sub Button1_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal As ation System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Process Button1.MouseDown Button1 .DoDragDrop(Button1.Text, DragDropEffects.Copy lub DragDropEffects.Move)koniec pod
  Prywatne puste Button1_MouseDown (nadawca obiektu,System.Windows.Forms.e)   DragDropEffects.Move); 

  Uwaga

  Każda statystyka może być użyta jako parametr w jakiejś metodzie DoDragDrop; W ostatnim produkcie powyżej utworzono właściwość Text powiązaną z kontrolką Przycisk (zamiast na stałe zakodować wartość lub pozorne dane w zestawie danych) w celu Właściwość została specjalnie powiązana, z której zostaniesz przeciągnięty (polecenie przycisk). Pamiętaj o tym po zintegrowaniu operacji przeciągania i upuszczania z systemem Windows aplikacji.

Jak się składasz wykonać operację przeciągania i utraty?

W Selenium możemy wykonywać akcje przeciągania i zamykania za pomocą klasy Actions. Aby wykonać przeciągnięcie i tym samym zatrzymać ruch, używamy, powiedziałbym, metody dragAndDrop(source, target). Na koniec użyj build(). Perform(), który może wykonaćComplete tylko kroki.

Podczas gdy operacja przeciągania jest na początku, możesz obsłużyć wykonanie querycontinuedrag, które pyta cały system o pozwolenie na kontynuowanie przeciągania techniczne. Korzystając z tej metody, możesz również chcieć wywoływać produkty, które mają wpływ na metodę przeciągania, tak jak , gdy kursor w dobrej wierze znajduje się nad nimi.

Wyczyść dane

Po napotkaniu podczas przeciągania danych z rankingu w oknie lub formularzu, ktoś najwyraźniej chce to zakończyć. Kursor dostosowuje się, gdy obraca obszar formularza lub gdy większość pola jest ustawiona bardzo precyzyjnie, co spowoduje zresetowanie danych. Dowolny obszar w formularzu Windows, a nawet redukcja, można skonfigurować do rozpoznawania odrzuconych danych, ustawiając właściwości AllowDrop oraz DragEnter za pomocą DragDrop tablicę rejestracyjną. .Wstrzymaj wydarzenia

jedna kropla

 1. Ustaw mieszkanie AllowDrop na true.

 2. Powiedziałbym, że każde zdarzenie DragEnter, aby usunąć kontrolkę, upewnij się, że niektóre z przeciąganych plików komputerowych są doskonałej akceptowalnej różnorodności (w tym scenariuszu Tekst), . Następnie kod about definiuje przyczynę, w której występuje, gdy wartość jest upuszczana, co jest wykonywane w niektórych z wyliczeń DragDropEffects. Zobacz Efekt.

  , aby uzyskać więcej informacji.

  Private Sub TextBox1_DragEnter(ByVal sender jako obiekt, ByVal e System as.Windows.Forms.DragEventArgs) Obsługuje TextBox1.DragEnter  (np. if.Data.GetDataPresent(DataFormats.Text)) then   e.Effect = DragDropEffects.Copy Różny  e.Effect oznacza DragDropEffects.Brak  koniec jeśliWyjdź z domu próżni
  textBox1_DragEnter private (nadawca motywu,System.Windows.Forms.E)dragventargs   if (e.Data.GetDataPresent(DataFormats.Text))   e.Effect pokazuje DragDropEffects.Copy; Różny   e.Effect = DragDropEffects.Brak; 

  Jak się masz przeciągnij i upuść kontrolki w C#?

  Przeciąganie i upuszczanie w C# Firma Microsoft dodała prawdziwą liczbę właściwości i wyścigów, aby umożliwić im korzystanie z funkcji przeciągania i sterowania. Musisz utworzyć właściwość AllowDrop, aby umożliwić przenoszenie i upuszczanie drzewa.

  Uwaga

  Bez wysiłku definiujesz własne formaty danych, a także określasz własną encję jako dowolny obiekt każdego parametru większości metody SetData. Podczas pracy z nimi upewnij się, że dany temat może być serializowany. Zobacz ISerializable.

  , aby uzyskać więcej informacji.

 3. Jak Windows przeciąga ale też porzucić pracę?

  Przeciągnij i upuść ogólnie odnosi się do metody przesyłania danych, gdy możesz użyć przycisku myszy (lub innego urządzenia wskazującego), aby wybrać inny lub więcej obiektów i przeciągnąć te, które są obiektami do pożądanego celu, zamknąć interfejs użytkownika, aby zaczepić (UI) i przenieść je wokół.

  Przeciągnij całą metodę GetData na zdarzenie DragDrop, w którym kontrolka zostanie odcięta, zwykle aby otrzymać przeciągnięte zrozumienie. Zobacz Dane, aby uzyskać więcej wpisów.

  W powyższym n Na przykład, kontrolka TextBox jest elementem dominującym, do którego jest łatwo przeciągany (gdzie przeciąganie prawdopodobnie ma nastąpić). Kod ustawia ten Tekst obiekt domowy Pola tekstowego na Master do przeciąganych danych.

  Private Sub TextBox1_DragDrop (obiekt nadawcy wiadomości e-mail ByVal jako nadawca ByVal Jako System.Windows.Forms.DragEventArgs) Obsługuje TextBox1.DragDrop  TextBox1.Text = e.Data.GetData(DataFormats.Text).ToStringWyjdź z tego rodzaju próżni
  textBox1_DragDrop private (nadawca tematu,System.Windows.Forms.DragEventArgs e)   textBox1.Text = e.Data.GetData(Formaty danych.Tekst). do string(); 

  Napraw swój komputer teraz za pomocą Reimage

  Czy Twój komputer działa wolno, ulega awarii lub wyświetla niebieski ekran śmierci? Nie bój się, pomoc jest tutaj! Dzięki Reimage możesz szybko i łatwo naprawić typowe błędy systemu Windows, chronić swoje pliki przed utratą lub uszkodzeniem oraz zoptymalizować komputer pod kątem maksymalnej wydajności. Więc nie męcz się dłużej z powolnym, przestarzałym komputerem — pobierz Reimage i odzyskaj swoje życie!

 4. Krok 1: Pobierz i zainstaluj Reimage
 5. Krok 2: Uruchom program i wybierz swój język
 6. Krok 3: Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby rozpocząć skanowanie komputera w poszukiwaniu błędów

Uwaga

Alternatywnie, dana osoba może osiągnąć swój cel z rzeczywistą właściwością KeyState, dzięki czemu w zależności od klawisza naciśniętego podczas procesu wyciągania, pojawią się pewne efekty (na przykład, aby zapisać przeciągniętą poradę, gdy Zwykle jest wciśnięty klawisz CTRL).< /p>

Zobacz Zobacz też

 • Jak dodać dane do schowka
 • Jak zachować dane ze schowka
 • Operacje przeciągania i kończenia, nie wspominając o obsłudze schowka
 • 3 chwile czytania
 • W przypadku niektórych ciężarówek nCustom zapewniają specjalne wyścigi typu „przeciągnij i upuść”.

  Czy Twój komputer działa wolno? Napraw to za pomocą Reimage, jedynego oprogramowania, które może rozwiązać wiele problemów związanych z systemem Windows.

  Walkthrough Performing A Drag And Drop Operation In Windows Forms
  Passo A Passo Executando Uma Operacao De Arrastar E Soltar Em Formularios Do Windows
  Walkthrough Uitvoeren Van Een Slepen En Neerzetten Bewerking In Windows Formulieren
  Procedura Dettagliata Che Esegue Un Operazione Di Trascinamento Della Selezione Nei Moduli Di Windows
  Exemplarische Vorgehensweise Zum Ausfuhren Eines Drag And Drop Vorgangs In Windows Forms
  Poshagovoe Rukovodstvo Po Vypolneniyu Operacii Peretaskivaniya V Formah Windows
  Genomgang Som Utfor En Dra Och Slapp Operation I Windows Formular
  Windows Forms에서 끌어서 놓기 작업을 수행하는 연습
  Procedure Pas A Pas Effectuant Une Operation De Glisser Deposer Dans Les Formulaires Windows