Vad är Spring-resursfilsystemet Utöver Hur Man Fixar Det?

Här råkar vara några lättanvända metoder som bör vägleda lösa problemet med ofta vårresursfilsystemet.

Vad är ditt datorproblem? Lös dem alla med ett klick med det bästa Windows-reparationsverktyget som finns.

Spring resurs gränssnitt En resurs har ansetts vara ett gränssnitt under våren för att hjälpa dig att referera till en extern resurs. Spring tillhandahåller flera implementeringar av resursgränssnittet. Metoden getResource() för en ResourceLoader bestämmer hur den ska användas som regel för resursimplementeringen. Detta bestäms förmodligen av vägen på vägen till resursen.

I den här inlämningen kommer jag att förklara hur man arbetar utrustad med fjäderstyrningar med hjälp av ResourceLoader.Begin

 • Vi ger en kort introduktion till resurser.
 • Tänk sedan på. Låt oss ta hänsyn till Resource-gränssnittet och dess viktiga metoder.
 • Slutligen börjar vi med implementeringen.
 • Introduktion: Arbeta med resurser under våren genom ResourceLoader

  Hur sätter jag ihop en resursinformation under våren?

  src/main/resources/ Helst startar en bild i den här mappen src/main/resources/.Vägriktningsresurs.resurs laddare.resurser.

  Hur får jag Vårens resurser?

  2.1. Manuellt. För att komma åt en resurs som driver klassvägen kan vi helt enkelt skaffa ClassPathResource: public Resource loadEmployeesWithClassPathResource() Besök min alldeles egna blogg new ClassPathResource(“data/employees.dat”);2.2. Använder @värde.2.3. Använder ResourceLoader.

  Ofta måste min partner och jag tillföra externa resurser i nästan vårens ansökningar.

  Exempel på externa resurser är textfiler, XML-filer, upplagda lägenheter och bildfiler

  Vad är @resource från Spring boot?

  Spring Boot Resurs Resurser inkluderar data, såsom bilder, poster, såväl som text, som ett program vill ha direkt tillgång till, oavsett var all typisk programkod finns. Eftersom Java. online-världen. URL:en är kanske inte lämplig för att stödja alla typer av lågnivålösningar från Spring org.

  de kan finnas på olika webbplatser. Exempel: filsystemriktning, klasssökväg, möjligen URL.

  Vanligtvis måste vi använda andra API:er för att ladda resurser från olika typer av platser.

  För att utföra dessa uppgifter tillhandahåller Spring generellt huvudgränssnitten Resource och ResourceLoader. Huvudgränssnittet Resurs representerar externa leverantörer. Gränssnittet ResourceLoader tillhandahåller metoder som laddningsvarianter.

  Spring Resource Interface

  Metoden är en CP i studsen, vilket är en extra resurs. Spring tillhandahåller flera implementeringar av vårt Resource.

  -gränssnittMetoden

  getresource() från varje ResourceLoader definierar implementeringen och ätningen av resursen. Detta bestäms ofta. Det är vägen till ens resurs.

  Offentlig gränssnittsresurs utökar InputStreamSource  boolesk existens();  boolean Open();  URL getURL() ger ett IOException;  filen getFile() täcker IOException;  resource createRelative(String relativePath) utför ett IOException;  Raden getFilename();  String end up description();

  Som du kan se utökar de flesta kopplade till Resource-gränssnittet själva InputStreamSource-gränssnittet. Några av de viktiga enkla stegen i mitt resurser Lokaliserar:

  -gränssnitt

 • getInputStream(): öppnar förutom varje resurs. Det tjänar InputStream för att undersöka resursen.
 • exists(): Returnerar en ny faktisk boolean som indikerar om detta alternativ faktiskt existerar i en sann form.
 • isOpen(): Returnerar en specifik boolean som anger att denna resurs representerar en operation med öppen cirkulation. Tja, om InputStream bara behöver ses en gång och sedan stängas, hjälper detta till att undvika resursläckor. I de flesta fall är denna situation fel för att implementera resurser som använder InputStreamResource.
 • undantag

 • getDescription(): returnerar betydelsen för e-resursen. Det värdefulla innehållet kan användas för att referera till felet vid användning av dess resurs. Beskrivningen är ofta det fullständiga namnet på filen eller alternativt den faktiska webbadressen till resursen.
 • Vårimplementeringar för resursgränssnitt

 • URLResource: Representerar en resurs som laddas från en annan URL.
 • ClassPathResource: Representerar en resurs med ett brett utbud av klassvägar.
 • FileSystemResource: Representerar en webbsida som laddas som ett resultat av filsystemet.
 • ServletContextResource: Denna plats är sann för ServletContext-resurser. Detta hänvisar till slutligen sökvägarna i rotlistan för motsvarande sökmotortjänst. Representerar
 • inputstreamresource: kunskapsströmresurs.
 • ByteArrayResource: Representerar en byte-arrayresurs.
 • Använd Springs ResourceLoader för att hämta resursen

  Den har också en showResourceDataUsingFilePath()-metod som innehåller deras getResource()-metod för att ladda den faktiska texten från filen som skapats av fokus.

  Importera java.io.BufferedReader;importera java.io.IOException;importera java.io.InputStream;importera java.io.InputStreamReader;import org.springframework.context.ResourceLoaderAware;importera org.springframework.core.io.Resource;andport org.springframework.core.io.ResourceLoader;import org.springframework.stereotype.Component;@Component("resourceLoaderService")Den offentliga divisionen ResourceLoaderService implementerar ResourceLoaderAware. privat webbplats laddare; public void resourceLoader) setResourceLoader(ResourceLoader  this.resourceLoader = webbläsare;  public empty showResourceDataUsingFilePath() kastar IOException  Resursresurs = resourceLoader.getResource("fil:d:/test.txt");  I ingångsström = resurs. vara input stream();  Reader BufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(in));  under (sant)   Line line betyder reader.readLine();   där (sträng == null)    Paus; System.out.println(sträng);   player.close(); 

  Med vår huvudsakliga vårapplikationskontext får jag och min inhemska delen ResourceLoaderService och möter showResourceDataUsingFilePath() som tar in det här objektet.

  Kanske är följande det bästa exemplet som skriver ut textens ämnesmaterial av laddade resurser direkt till den här konsolen.

  import org.springframework.boot.SpringApplication;import org.springframework.boot.autoconfigure.SpringBootApplication;import org.springframework.context.ApplicationContext;import org.springframework.context.annotation.AnnotationConfigApplicationContext;importera guru.springframework.resourceloaderdemo.service.ResourceLoaderService;@SpringBootApplicationallmännyttig institution ResourceloaderdemoApp @SuppressWarnings("Resurs") obligatorisk statisk void main(String[] args)  SpringApplication.run(ResourceloaderdemoApplication.class, args);  ApplicationContext ctx = new AnnotationConfigApplicationContext("guru.springframework.resourceloaderdemo.service");  Loader ResourceLoaderService (ResourceLoaderService) = ctx.getBean("resourceLoaderService");  System.out.println("**resursladdare med målfil**");  Att försöka   loader.showResourceDataUsingFilePath();  godkänt (undantag e)   e.printStackTrace();   för

  Hur man laddar externa resurser

  Vi kan valfritt ange några andra prefix för att skapa ett annat alternativ för att ladda resurser från skrivarens platser.

 • För att ladda en resurs från ditt användningsfilsystem använder vi ditt etablerade prefix fil. Till
 • På liknande sätt läser vi in ​​den nya resursen för varje klasssökväg, vi övar på valfritt klasssökväg prefix.
 • Vi kan också ställa in en URL som en resurs eller helt enkelt sökväg.
 • Här är alla sätt att packa externa resurser:
  Ladda in resurs från programmets basmapp.
  Använd detta för att ladda en datafil från programmets delade mapp.
  Resourcec for learning = advantage loader .getResource("file:data.txt");

  Ladda in resurs från klasssökväg
  Använd detta för att ladda en fil helt från en specifik klassväg.
  Resurskällan för information är resourceLoader.getResource("classpath: data.txt ");

  Åtgärda din dator nu med Reimage

  Körs din dator långsamt, kraschar eller ger dig Blue Screen of Death? Var inte rädd, hjälpen är här! Med Reimage kan du snabbt och enkelt reparera vanliga Windows-fel, skydda dina filer från förlust eller korruption och optimera din dator för maximal prestanda. Så lida inte längre av en långsam, föråldrad dator – ladda ner Reimage och få tillbaka ditt liv!

 • Steg 1: Ladda ner och installera Reimage
 • Steg 2: Starta programmet och välj ditt språk
 • Steg 3: Följ instruktionerna på skärmen för att starta en genomsökning av din dator efter fel

 • Läs in en absolut filsystemresurs
  För att placera den här filen från en extern fil i en applikationsmapp, använd följande mönster:
  Resursresurs betyder resourceLoader.getResource ("fil :c:/temp/filsystemdata.txt" );

  Ladda ned resurs-URL
  från För att ladda ner en fil för valfri URL, använd följande mönster:
  Resource guide = resourceLoader.getResource("https://testsite.com/data.txt ") ;

  vårresursfilsystem

  Slutligen, vart och ett av de flesta exemplen ovan laddar din nuvarande lektions resursfil från sin plats. Du kan välja den implementering som uppfyller dina behov.

  Översikt

  spring beneficial resource file system

  I den här artikeln tittade var och en av oss på flera sätt att använda och läsa resurser med Spring. Vi tittade på implementeringsexemplen som finns att köpa i avsnittet Resurser.

  Går din dator långsamt? Fixa det med Reimage, den enda programvaran som kan fixa ett stort antal Windows-relaterade problem.

  Spring Resource File System
  스프링 리소스 파일 시스템
  Systeme De Fichiers De Ressources Spring
  File System Delle Risorse Primaverili
  Sistema De Archivos De Recursos De Primavera
  Spring Ressourcen Dateisystem
  Lente Resource Bestandssysteem
  Wiosenny System Plikow Zasobow
  Fajlovaya Sistema Resursov Spring
  Sistema De Arquivos De Recursos De Primavera